Säiliöt 1 - 1500 m3

Säiliöt 1 - 1500 m3

Toimitamme teollisuudelle palovesisäiliöitä, lämpöakkuja, vesisäiliöitä, palavan nesteen säiliöitä (kevytöljysäiliöitä ja raskasöljysäiliöitä) ja jätevesisäiliöitä. Bioenergialaitoksiin mm. bioreaktoreita ja pumppuja.
Palovesisäiliöitä ja sprinklerisäiliöitä energiateollisuuden lisäksi mm. logistiikkakeskuksiin, marketteihin, hotelleihin ja sairaaloihin.
Energiateollisuudelle toimitamme mm.:
  • lämpöakut
  • kylmäakut
  • vesisäiliöt
  • palavan nesteen säiliöt
  • prosessisäiliöt
  • varastosäiliöt
  • palovesisäiliöt