LED valaistus Ledistys

Valaistuksen tarve navetassa vaihtelee vuorokauden- ja vuodenajan mukaan. Kun on riittävä valaistus, lehmät syövät ja juovat paremmin, jolloin niiden tuotos paranee. Se on myös tärkeä seikka ajatellessa ihmisten työskentelyä ja työturvallisuutta. Lainsäädännössä määrätään minimivalaistuksen tarve navetassa. Maa- ja metsätalousministeriön raportissa (MMM 2012) määritellään yleisvalaistuksen tarpeeksi 150 luxia 2 metrin korkeudella lattiasta. Lypsyasemalla pitää olla utarekorkeudella valaistusta 250 luxia.

Valaistuksen energiantarpeeseen vaikuttaa lampputyyppi. Led-lamppu kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin hehkulamppu tai loisteputkivalaisin. Posio (2010) laski valaistuksen energiankulutuksen maatalousministeriön vuoden 2002 suositusten mukaan. Silloin oli yleisvalaistuksen normi 100 luxia, mikä on vähemmän kuin nykyään (150 luxia). Posio käytti laskennassaan loisteputkivalaisimia. Esimerkiksi pihaton suurempi koko lisää valaistuksen tarvetta ja siten energiankulutusta. Laskennallinen valaistuksen energian tarve Etelä-Suomessa on 72 kWh/lehmäpaikka/vuosi pihatossa ja 70 kWh/lehmäpaikkai/vuosi parsinavetassa. (Posio 2010). Posion (2010) mukaan laskennallinen valaistuksen energian tarve on Etelä-Suomessa noin 0,009 kWh/maitolitra. Lähde: Vuorentola Gradu.

LED valaistuksen edut ovat selvät: paljon pienempi sähkön kulutus, monta kertaa pidempi käyttöaika.


Tarjoamme uutta led valaistuksen ratkaisua - edullinen hankita ja helppo asentaa. Tarjoamme led-valaistuksen tuotepakettina tai avaimet käteen periaatteella.


TEXT_INFO_SORT_BY_FILTERS
Listattuna 1 - 10 (10 tuotteesta)
Listattuna 1 - 10 (10 tuotteesta)