Biomassa lämmitys

Nykyaikainen biolämmittäminen on helppoa ja automatisoitua, jolloin oman työpanoksen osuus lämmitysjärjestelmän käytössä ja ylläpidossa pystytään minimoimaan. Ratkaisevia asioita on polttoaineen valinta ja laatu, rakennetaanko uusi erillinen lämpökeskus, asennetaanko laitteet vanhoihin tiloihin vai päädytäänkö tehdasvalmiiseen siirrettävään konttiratkaisuun.

Lämmitysmuotona biolämmitys soveltuu hyvin maatiloille, omakotitaloille, kasvihuoneille, teollisuusrakennuksille ja - kiinteistöille, kunnille ja muille yhteisöille. Biolämmittäminen soveltuu hyvin myös lämpöyrittäjille, jotka hoitavat esim. kunnallisen kiinteistön lämmitystä. Biolämmityksellä on lukuisia etuja suhteessa muihin energiamuotoihin nähden:
- Yksi biopolttimella lämmittämisen eduista on mahdollisuus käyttää useita eri polttoaineita. Tyypillisimpiä polttoaineita ovat hake, palaturve ja pelletti, jotka ovat uusiutuvia, ympäristöystävällisiä, kotimaisia ja taloudellisia energianlähteitä, ja joiden käytön lisääminen vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ilmakehäämme. Ne vastaavat siis niihin kestävän kehityksen mukaisiin vaatimuksiin, joita nykyisin lämmitysenergian lähteille asetetaan.

Teknologia hyödyntää polttoaineita tehokkaasti:
- Erilaisiin muuttuviin kohteisiin olemme kehittäneet täydentävän konseptijärjestelmän, joka on helposti päivitettävissä. Lämpökeskus voidaan korvata joustavasti suuremmalla lämmöntuotantoyksiköllä lämmöntarpeen kasvaessa.
- Laitokset ovat korkeasti automatisoituja, niitä voidaan ajaa miehittämättöminä, joten niihin riittää jaksottainen valvonta. Lämpölaitokset suunnitellaan ja rakennetaan täyttämään vaativimmatkin ympäristövaatimukset. Lämpölaitosten arkkitehtuuri ja alhainen melutaso edesauttavat laitosten sijoittamista asuinalueiden välittömään läheisyyteen.

Lämmöntuotantoyksikkö on kokonaisuus joka siirretään valmistuksen jälkeen osina asennuspaikalle. Lämmöntuotantoyksikkömme etuja on, että lämpö voidaan kytkeä päälle helposti ja vaivattomasti. Ohjausjärjestelmään on valmiiksi ohjelmoitu perusasetukset kahdelle polttoaineelle ns. reseptit. Näitä reseptejä on käyttäjän mahdollista muuttaa ja lisätä tarpeisiinsa sopiviksi. Reaaliaikainen etäkäyttö helpottaa seurantaa ja säätöä.
TEXT_INFO_SORT_BY_FILTERS
Listattuna 1 - 2 (2 tuotteesta)
Listattuna 1 - 2 (2 tuotteesta)